RAHMAWAN, A.; SAITYA, I. .; PUTRI, I. A. .; RAHMAN, S. . Pembangunan Infastruktur Internet Murah (RT/RW Net) pada Masyarakat Santi Kota Bima. REMIK: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 448-454, 2022. DOI: 10.33395/remik.v6i3.11606. Disponível em: https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/remik/article/view/11606. Acesso em: 22 mar. 2023.